Aktualizace v MyDrive Connect

Aplikaci MyDrive Connect můžete použít k aktualizaci, změně nebo instalaci nových map do vašeho navigačního zařízení.

Aktualizace přes síť Wi-Fi

Některá zařízení provádí aktualizace přímo prostřednictvím připojení Wi-Fi. Seznam kompatibilních zařízení naleznete na našich webových stránkách

Zařízení nebylo rozpoznáno

Před připojením zařízení k počítači odpojte držák a ujistěte se, že kabel USB zařízení je připojen přímo do portu na počítači. V případě nutnosti vyzkoušejte jiný kabel.

Nebyly nalezeny žádné mapy

Upozorňujeme, že většina problémů s instalací map je způsobena antivirem a firewallem. Nejprve zkontrolujte, že aplikace TomTom Home a MyDrive Connect nejsou blokované.

Problémy s baterií / zapnutím

Maximální výdrž baterie (bez zdroje napájení) je 2 hodiny. Dobíjení v autě při provozu bude udržovat úroveň nabití. Pro plné nabití připojte vypnuté zařízení k počítači.

Částečné obnovení

Pokud zařízení neodpovídá / nefunguje správně, prvním krokem je částečný reset zařízení. Podržte tlačítko vypínače, dokud se neozve zvuk bubnu, poté jej ihned uvolněte.

Obnovení nastavení od výrobce

Obnovení změní všechna nastavení na výchozí a odstraní všechna uložená místa. Hlavní menu > Nastavení > Systém > Reset > Potvrdit – Upozorněte zákazníka na ztrátu dat.

Režim obnovení

Pokud zařízení během zapínání zobrazí červený křížek nebo zamrzne, nejspíš jej bude třeba přepnout do režimu obnovení a přeinstalovat systémový software.