Aktual. przez MyDrive Connect

Za pomocą aplikacji MyDrive Connect można aktualizować, zmieniać i instalować nowe mapy w urządzeniu nawigacyjnym.

Aktualizacja przez Wi-Fi

Niektóre urządzenia otrzymują aktualizacje bezpośrednio przez połączenie Wi-Fi. Sprawdź listę kompatybilnych urządzeń na naszej witrynie internetowej

Urządzenie nierozpoznane

Przed podł. urz. musisz odłączyć je od uchwytu oraz sprawdzić, czy kabel USB jest podłączony bezpośr. do portu komputera. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użyj innego kabla.

Nie znaleziono map

Niektóre urządzenia otrzymują aktualizacje bezpośrednio przez połączenie Wi-Fi. Sprawdź listę kompatybilnych urządzeń na naszej witrynie internetowej

Probl. z baterią / Nie można wł.

Maks. czas pracy baterii to 2 godz. Ładowanie w samochodzie przy korz. z urządzenia podtrzymuje naładowanie. Aby naładować, wyłącz urządzenie i podł. je do komputera.

Miękki reset

Jeśli urz. nie odpowiada lub nie działa prawidłowo, wykonaj miękki reset. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasil. (on/off), aż zabrzmi odgłos werbli i szybko go zwolnij.

Przywracanie ust. fabrycznych

Przywr. ust. fabr. zmieni ust. na domyśl. i usunie zapisane miejsca. Menu główne > Ustawienia > System > Resetuj > Potwierdź – klient musi być świadomy utraty danych.

Tryb odzyskiwania

Jeśli urządzenie wyświetla czerwony krzyżyk lub zawiesza się podczas uruchamiania, przejdź do trybu odzyskiwania, by wykonać czystą instalację oprogramowania systemowego.